Eesti Kognitiivse Käitumisteraapia Kool (EKKA Kool) viib läbi kognitiiv-käitumisterapeutide täielikku väljaõpet kolme õppekava alusel, milles iga eelneva läbimine on järgmisse vastuvõtu eelduseks.
  Õppekvaliteedi tagamise alused
Lisaks viib EKKA läbi kognitiiv-käitumisterapeutidele mõeldud spetsialiseerumiskursusi ja ka teistele spetsialistidele mõeldud KKT alaseid kursusi.  
EKKA juhendajad 

KOGNITIIV-KÄITUMISTERAPEUTIDE VÄLJAÕPE

I Sissejuhatus kognitiiv-käitumisteraapiasse (kestus 0,5 aastat)
Sihtgrupp: Kõik huvilised, eelduseks keskharidus. EKKA soovitab KKT sissejuhatavat kursust kõikidele aitamise valdkonna elukutsete esindajatele, kes kognitiivsete ja käitumuslike võtete vastu huvi tunnevad.

II Kognitiiv-käitumisteraapia põhikursus (kestus 2 aastat)
Sihtgrupp: KKT terapeudiks saada soovivad inimesed, kellel on psühhiaatri haridus või kliinilise psühholoogi kutse ja kes on edukalt läbinud KKT sissejuhatava kursuse ning vastuvõtuintervjuu.

III Kognitiiv-käitumisteraapia juhendatud praktika (kestus 1,5 aastat)
Sihtgrupp: KKT terapeudiks saada soovivad inimesed, kes on edukalt läbinud KKT põhikursuse ning vastuvõtuintervjuu.


SPETSIALISEERUMISKURSUSED KOGNITIIV-KÄITUMISTERAPEUTIDELE


Kognitiiv-käitumisteraapia juhendaja koolitus (kestus 2 aastat)
Sihtgrupp: KKT terapeudid, kes soovivad juhendada KKT väljaõppes olevaid inimesi. Eeldusteks on KKT täieliku väljaõppe läbimine (iseseisva töötamise õigusega terapeudid) ja EKKA akrediteeritud kursustel õpetamine ning EKKA liikmeks olemine.

Laste ja noorukite kognitiiv-käitumisteraapia (kestus 0,5 aastat)
Sihtgrupp: Laste ja noorukitega töötada soovivad KKT põhikursuse lõpetanud inimesed.

Kognitiiv-käitumuslik paariteraapia (kestus 0,5 aastat)
Sihtgrupp: Paaridega töötavad KKT põhikursuse lõpetanud inimesed.


EKKA KURSUSED TEISTELE SPETSIALISTIDELE

Sissejuhatus kognitiiv-käitumisteraapiasse (kestus 0,5 aastat)
Sihtgrupp: Kõik huvilised, eelduseks keskharidus. EKKA soovitab KKT sissejuhatavat kursust kõikidele aitamise valdkonna elukutsete esindajatele, kes kognitiivsete ja käitumuslike võtete vastu huvi tunnevad.

Kognitiiv-käitumisteraapia oskuste treening (kestus 1 aasta)
Sihtgrupp: Magistritasemele vastava vaimse tervise õe haridusega inimesed, kes on edukalt läbinud KKT sissejuhatava kursuse ning vastuvõtuintervjuu.

Kognitiiv-käitumisteraapia oskuste treening koolipsühholoogidele (kestus 1 aasta)
Sihtgrupp: Magistritasemele vastava psühholoogia haridusega inimesed, kellel on erialane töö ja kes on edukalt läbinud KKT sissejuhatava kursuse ning vastuvõtuintervjuu.