Õppekava nimetus eesti keeles: Kognitiiv-käitumisteraapia oskuste treening koolipsühholoogidele
Õppekava nimetus inglise keeles: Skills training in CBT for School Psychologists 
Koolituse liik: täiskasvanute tööalane täienduskoolitus
Nominaalse õppeaja kestus: 1 aasta
Maht: 15 EAP (390 tundi, sh 160 tundi praktilist auditoorset ja 230 tundi iseseisvat tööd)
Õppekeel: eesti

Õppe eesmärgid: omandada kognitiiv-käitumuslikud (KKT) nõustamise meetodid, mida koolipsühholoogid oma töös vajavad

Õpiväljundid: (1) teab KKT alusteooriaid, tehnikaid ja kognitiiv-käitumusliku nõustamise protsessi üldisi seaduspärasusi; (2) rakendab kognitiiv‐käitumuslikke (KKT) meetodeid õpilaste vaimse tervise ja elustiili alasel nõustamisel; (3) rakendab kognitiiv-käitumuslikke põhimõtteid võrgustikutöös; (4) on tuttav KKT tehnikate rakendamise spetsiifikaga levinumate probleemkäitumiste korral.

Õpingute sisu: Käitumisteraapia peamised tehnikad: enesevaatluspäevikud, käitumise aktiveerimine, käitumise modifikatsioon, probleemilahendus, süstemaatiline desensitisatsioon jt; probleemse juhtumi kontseptualiseerimine KKT mudelisse; sekkumise planeerimine; ärevus- ja meeleoluprobleemide kognitiiv-käitumuslikud mudelid ja nõustamine; kognitiiv‐käitumuslik lähenemine tähelepanu- ja käitumisprobleemidele; KKT tehnikad digisõltuvuse ja ebatervisliku elulaadi korral; psühholoogi eneseareng ja läbipõlemise ennetamine.

Õpilane loeb, harjutab iseseisvalt tehnikaid, teeb seansside vahelisel ajal kodutööd. Reflekteeriv praktika töös laste ja noorukitega – harjutab tehnikaid nii õpilaste kui iseenda peal, võtab osa kovisioonirühma tööst.

Õpingute alustamise tingimused: Koolipsühholoogide KKT oskuste treeningule võetakse õpilasi, kellel on magistrikraad psühholoogias ja erialane töö ning kes on edukalt läbinud KKT sissejuhatava kursuse ja vastuvõtuintervjuu.

Õpingute lõpetamise tingimused: Osalemine auditoorses õppetöös, kodutööde esitamine (juhtumi kontseptualiseering ja lindistatud nõustamisseanss) ja lõpueksami sooritamine (suuline ja kirjalik osa). Õppekava edukalt läbinutele väljastatakse tunnistus.

Vajalike õpperuumide, sisustuse ja seadmete kirjeldus: Koolitusruum on varustatud videoprojektori, valge tahvli/teisaldatava pabertahvli ning kirjutusvahenditega. Ruum sisaldab lauda ja toole, mida on võimalik ümber paigutada, tagab igale osalejale ja õpetajatele oma istekoha. Ruum vastab töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud nõuetele.

Koolitajad: KKT täieliku väljaõppe läbinud KKT terapeudid, kellel on iseseisva praktiseerimise õigus ja töökogemus laste ja noorukite KKT-s.

<<<  Tagasi õppekavade nimekirja