Õppekava nimetus eesti keeles: Kognitiiv-käitumisteraapia juhendaja koolitus
Õppekava nimetus inglise keeles: Training of Cognitive Behaviour Therapy supervisors
Koolituse liik: Täiskasvanute tööalane täienduskoolitus
Nominaalse õppeaja kestus: 2 aastat
Maht: 10 EAP (260 tundi, sh 78 tundi auditoorset ja 182 tundi iseseisvat tööd)
Õppekeel: eesti

Õppe eesmärgid: Omandada kognitiiv-käitumisterapeutide juhendamiseks vajalikud teadmised ja oskused (kliiniline psühholoog-psühhoterapeudi kompetents B.2.17 Psühholoogiaalane koolitamine ja juhendamine, vt kutsestandard Kliiniline psühholoog, tase 7, https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/10720658)

Õpiväljundid: 
 1. oskab pidada kognitiiv-käitumisteraapia alaseid loenguid ja läbi viia seminare/töötubasid kkt õpilastele, kkt-terapeutidele ja teistele tervishoiuvaldkonna töötajatele, olles kursis uuemate teooriate ja meetoditega;
 2. oskab läbi viia koolitusi teiste erialade esindajatele ja laiale auditooriumile kognitiiv-käitumisteraapia teadmiste levitamise eesmärgil;
 3. oskab juhendada põhikoolituse läbinud kkt-õpilaste ja iseseisva töötamise õigusega kkt-terapeutide tööd;
 4. omab kõrgtasemel teadmisi oma õpetamisvaldkonnas;
 5. on tuttav uusimate teaduspublikatsioonidega oma õpetamisvaldkonnas ja oskab neid integreerida kognitiiv-käitumisterapeudi praktilisse töösse;
 6. valdab üldteoreetilisi ja kkt-spetsiifilisi õpetamise ja tööjuhendamise mudeleid ning nende rakendamise meetodeid.

Õpingute sisu: Kognitiiv-käitumisteraapia juhendamise teooriad; õpetamismeetodid; KKT kompetentsid ja nende hindamise meetodid; terapeudi arengu mudelid ja komponendid; tööjuhendamise eetika; kognitiiv-käitumisterapeutide juhendamise praktika supervisiooni/ kovisiooni all; regulaarne osalemine kovisioonirühmades; jätkuv osalemine individuaalses supervisioonis; enesetäiendamine KKT teooriate ja meetodite alal; KKT teoreetiliste kursuste regulaarne õpetamine (EKKA akrediteeritud õppeprogrammis või ülikoolis).

Õpingute alustamise tingimused: Kognitiiv-käitumisteraapia juhendaja koolitusele võetakse KKT-terapeute, kellel on läbitud KKT täielik väljaõpe (iseseisva töötamise õigusega terapeute) ja kes õpetavad EKKA akrediteeritud kursustel ning on EKKA liikmed.

Õpingute lõpetamise tingimused: Vähemalt 5 aastat KKT praktiseerimist pärast iseseisva töötamise õiguse saamist; läbitud juhendamiskursus ja juhendatud vähemalt 2 KKT terapeudi vähemalt 2 patsiendi ravi supervisioooni/kovisiooni all; esitatud juhendamispraktika aruanne + 2 juhendamisjuhtumi analüüs. Õppekava edukalt läbinutele väljastatakse tunnistus, mis annab õiguse juhendada iseseisvalt kognitiiv-käitumisterapeute ja teraapiaõpilasi ning taotleda kliinilise psühholoogi valitavat kompetentsi B.2.17. Psühholoogiaalane koolitamine ja juhendamine (vt https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/10720658).

Vajalike õpperuumide, sisustuse ja seadmete kirjeldus: Teooriakoolituste ruum vastab töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud nõuetele ning on varustatud õppetööks vajaliku sisustusega.

Koolitajad: KKT juhendamise praktikat juhendavad KKT terapeudid, kellel on iseseisva praktiseerimise õigus, töökogemus ja KKT-juhendaja kvalifikatsioon ning KKT juhendamise alane väljaõpe.


<<<  Tagasi õppekavade nimekirja