Õppekava nimetus eesti keeles: Sissejuhatus kognitiiv-käitumisteraapiasse
Õppekava nimetus inglise keeles: Introduction to Cognitive Behaviour Therapy
Koolituse liik: Täiskasvanute tööalane täienduskoolitus
Nominaalse õppeaja kestus: 0,5 aastat
Maht: 6 EAP (156 tundi, sh 64 tundi teoreetilist auditoorset ja 92 tundi iseseisvat tööd)
Õppekeel: eesti

Õppe eesmärgid: Omandada kognitiiv-käitumusliku psühhoteraapia (KKT) alused

Õpiväljundid:

  1. teab KKT alusteooriaid, tehnikaid ja teraapiaprotsessi üldisi seaduspärasusi; 
  2. on tuttav KKT rakendamise spetsiifikaga erinevate psüühika- ja käitumishäirete korral.
Õpingute sisu: Klassikalise kognitiivteraapia ja käitumisteraapia teoreetilised alused ja tehnikad; RET; enesejuhendamisteraapiad; probleemilahendusteraapiad; KKT protsess ja struktuur; terapeutiline suhe; mõõtmine ja hindamine KKT-s; depressiooni kognitiivne mudel ja teraapia; ärevushäirete kognitiivsed mudelid ja teraapia; kognitiiv-käitumuslik lähenemine psühhosomaatilistele probleemidele; söömishäirete, sõltuvushäirete, isiksusehäirete ja psühhootiliste häirete KKT; KKT kasutamine paaridel, peredel ning laste ja noorukiea probleemide korral.

Õpingute alustamise tingimused: Sissejuhatavale kursusele võivad astuda kõik huvilised, kellel on vähemalt keskharidus.

Õpingute lõpetamise tingimused: Osalemine auditoorses õppetöös, kodutööde esitamine ja kirjaliku lõpueksami sooritamine. Õppekava edukalt läbinutele väljastatakse tunnistus, mis annab õiguse kandideerida KKT põhikursusele.

Vajalike õpperuumide, sisustuse ja seadmete kirjeldus: Koolitusruum on varustatud videoprojektori, valge tahvli/teisaldatava pabertahvli ning vastavate kirjutusvahenditega. Koolitusruum sisaldab lauda ja toole, mida on võimalik ruumis ümber paigutada, sellisel arvul, mis tagab igale osalejale ja õpetajatele oma istekoha. Koolitusruum vastab töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.

Koolitajad: KKT sissejuhatavas kursuses õpetavad KKT täieliku väljaõppe läbinud KKT terapeudid.


<<<   Tagasi õppekavade nimekirja