Õppekava nimetus: Laste ja noorukite kognitiiv-käitumisteraapia
Õppekava nimetus inglise keeles: Cognitive Behaviour Therapy with Children and Adolescents
Koolituse liik: Täiskasvanute tööalane täienduskoolitus
Nominaalse õppeaja kestus: 0,5 aastat
Maht: 10 EAP (260 tundi, sh 96 tundi praktilist auditoorset ja 164 tundi iseseisvat tööd)
Õppekeel: eesti

Õppe eesmärgid: Laste ja peredega töötava kognitiiv-käitumisterapeudi erialateadmiste ja kutseoskuste arendamine (kliinilise lapsepsühholoogi kompetents B.2.9. Tõenduspõhiste psühholoogiliste sekkumiste kavandamine ja läbiviimine lastel, vt kutsestandard Kliiniline psühholoog, tase 7, https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/10720658).

Õpiväljundid:
1. teab KKT lastele ja noorukitele rakendamise teooriaid ja tehnikaid ning laste/noorukite KKT eripära;
 2. oskab nõustada last ja tema tugivõrgustikku;
 3. oskab kontseptualiseerida lapse/nooruki ja tema võrgustiku probleemid KKT spetsiifilisse mudelisse;
 4. oskab kavandada ja rakendada sekkumisi nii lapse, vanema kui ka võrgustiku tasandil, kasutades KKT meetodeid;
 5. oskab hinnata tugisüsteemide ja pere toimetulekuressursse (nt sotsiaalseid, emotsionaalseid, kognitiivseid) sekkumiste planeerimisel ja teha koostööd erinevate süsteemidega;
 6. oskab hinnata sekkumise efektiivsust ja vajadusel korrigeerida sekkumisi.


Õpingute sisu: Kognitiiv-käitumisteraapia põhitehnikate kohandamine lapse ealisi ja arengulisi erisusi arvestades: terapeutilise suhte loomine ja arendamine laste ja vanematega, kontseptualiseerimine ja ravisse kaasamine, teraapia eesmärkide püstitamine ja ravi planeerimine; töö automaatmõtete ja veendumustega; käitumise korrigeerimise tehnikad; seisundi ja teraapia tulemuste hindamine ja mõõtmine; lisatehnikad; tagasilangustega tegelemine ja teraapia lõpetamine. Laste ja noorukite KKT depressiooni, ärevushäirete (sh foobiad, üldistunud ärevushäire, sotsiaalfoobia, paanikahäire, obsessiiv-kompulsiivne häire, posttraumaatiline stressihäire), aktiivsus- ja tähelepanuhäire ning käitumishäirete korral.

Õpingute alustamise tingimused: Laste ja noorukite KKT kursusele võetakse õpilasi, kes on lõpetanud KKT põhikursuse ning läbinud edukalt vastuvõtuintervjuu. Vastuvõtul annab eelise töötamine laste ja noorukitega.

Õpingute lõpetamise tingimused: Auditoorses õppetöös osalemine (jooksev arvestus) ja kodutööde esitamine (suuline kontroll sessioonidel). Kursuse lõpetamiseks tuleb esitada kirjalik lõputöö (juhtumianalüüs) ja praktiline töö (salvestatud teraapiaseanss). Õppekava edukalt läbinutele väljastatakse tunnistus, mis annab õiguse rakendada KKT-d lastel ja noorukitel.

Vajalike õpperuumide, sisustuse ja seadmete kirjeldus: Koolitusruum vastab töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud nõuetele ning on varustatud õppetööks vajaliku sisustusega.

Koolitajad: Laste ja noorukite KKT kursusel õpetavad täieliku väljaõppe läbinud KKT terapeudid, kellel on iseseisva praktiseerimise õigus ja töökogemus laste ja noorukite KKT alal.


<<<  Tagasi õppekavade nimekirja