1. Üldsätted
Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsiooni (EKKA) Kognitiivse Käitumisteraapia Kooli tegevuse kvaliteedi tagamise alused põhinevad Täiskasvanute koolituse seadusel ja Täienduskoolituse standardil.

2. Kooli õppekavad
2.1. Õppekavad vastavad Euroopa Käitumis- ja Kognitiivse Teraapia Assotsiatsiooni (EABCT) väljaõppestandardile ja Eesti kliiniline psühholoog-psühhoterapeut 7 kutsestandardile.
2.2. Õppekavad uuendab regulaarselt kooli juhatus vastavalt kognitiiv-käitumisteraapia teaduslike aluste ja rakenduslike meetodite arengule.
2.3. Õppekavad vaatab üle ja kinnitab EKKA juhatus.

3. Kooli õpetajad
3.1. Õpetajatel on psühholoogia- või meditsiinialane kõrgharidus ja lõpetatud kognitiiv-käitumisteraapia väljaõpe.
3.2. Õpetajad täiendavad end regulaarselt EKKA ja EABCT konverentsidel ja töötubades jm ning iseseisvalt.
3.3. EKKA korraldab oma õpetajatele kognitiiv-käitumisteraapia õpetamise ja tööjuhendamise alast väljaõpet.

4. Õppekeskkond
Õppetöö viiakse läbi rendipindadel, mis tagavad mugava õpikeskkonna ja vastavad töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.

5. Koolituse kohta tagasiside kogumise kord
5.1. Iga õppesessiooni lõpus koguvad õpetajad osalejatelt suulise tagasiside ja edastavad selle koos kokkuvõttega läbiviidud sessioonist kõigile selle õppekava õpetajatele.
5.2. Iga koolituse lõpus kogub koolituse läbiviimise eest vastutav õpetaja kirjaliku tagasiside kõigilt osalejatelt ja edastab selle kõigile õpetajatele ja EKKA juhatusele.
5.3. Tagasiside üldistatakse ja kasutatakse järgnevate koolitusrühmade õppe sisu ja meetodite planeerimiseks.

<<<  Tagasi õppekavade nimekirja