Õppekava nimetus eesti keeles: Kognitiiv-käitumuslik paariteraapia
Õppekava nimetus inglise keeles: Cognitive Behaviour Therapy for Couples
Koolituse liik: Täiskasvanute tööalane täienduskoolitus
Nominaalse õppeaja kestus: 0,5 aastat
Maht: 10 EAP (260 tundi, sh 96 tundi praktilist auditoorset ja 164 tundi iseseisvat tööd)
Õppekeel: eesti

Õppe eesmärgid: Paaridega töötava kognitiiv-käitumisterapeudi erialateadmiste ja kutseoskuste arendamine.

Õpiväljundid:

1. Teab kognitiiv-käitumusliku paariteraapia rakendamise teoreetilisi mehhanisme ja praktilisi tehnikaid ning teraapia protsessi eripära paaride puhul.
2. Oskab hinnata ja kontseptualiseerida paari toimimist vastavalt kognitiiv-käitumisteraapia mudelile ja kavandada kohase sekkumisplaani.
3. Rakendab kognitiiv-käitumusliku paariteraapia meetodeid paariga töös.
4. Oskab hinnata teraapia tulemuslikkust ja vajadusel viia sisse muudatusi. 

Õpingute sisu: Kognitiiv-käitumisteraapia (KKT) kohandamine paaridele: paari toimimise ja teraapias osalemise motivatsiooni hindamine, raskuste ja ressursside kontseptualiseerimine, paari teraapiaprotsessi kaasamine, eesmärkide püstitamine, teraapia plaani koostamine; kognitiivsed tehnikad (mõtete jälgimine, Sokraatiline hindamine jt), käitumise ja suhtlemise muutmisele suunatud tehnikad (hoolimise päevad, kuulamise harjutamine jt), emotsioonide haldamise tehnikad (viha reguleerimine, enesekaastunde praktiseerimine jt); teraapia tulemuslikkuse hindamine, tagasilanguse ennetamine ja teraapia lõpetamine. KKT paaridele eriteemade korral nagu truudusetus, seksuaaldüsfunktsioon, psüühikahäirega partner.

Õpingute alustamise tingimused: Kogniitiiv-käitumusliku paariteraapia koolitusele on oodatud KKT põhiväljaõppe läbinud paaridega töötavad õpilased, kes on edukalt sooritanud vastuvõtuintervjuu.

Õpingute lõpetamise tingimused: Sessioonidel osalemine, kus kontrollitakse muuhulgas kodutööde tegemist. Koolituse lõpetamiseks on tarvis esitada kirjalik juhtumianalüüs ja salvestatud paariteraapia seanss. Õppekava edukalt läbinutele väljastatakse tunnistus, mis annab õiguse rakendada KKTd paaridel.

Vajalike õpperuumide, sisustuse ja seadmete kirjeldus: Koolitusruum on vastavuses töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud nõuetega.

Koolitajad: Kognitiiv-käitumuslikku paariteraapia koolitust viivad läbi täieliku väljaõppega KKT terapeudid, kellel on iseseisva praktiseerimise õigus ja töökogemus paaridega.


<<<  Tagasi õppekavade nimekirja