Kuidas saada KKT terapeudiks?

KKT terapeudiks saamine on lihtne nagu klaverimäng – tuleb õigel hetkel vajutada õigetele klahvidele. See sõnades lihtne asi näeb tegevustena välja nii:
EKKA Kooli õppekavad >>>
1. samm: valida õige baaselukutse
KKT terapeudiks saamiseks on vaja õppida ülikoolis psühhiaatriat või magistritasemel psühholoogiat. Kognitiiv-käitumisteraapia on ravi ja nagu ravi ikka, nõuab see baaselukutset. Ehk, lühendatult tsiteerides EFPA (Euroopa psühholoogide ühingu) ja UEMS (Euroopa arstide liidu) psühhiaatriasektsiooni ühisavaldust Euroopa Komisjoni tööjõu vaba liikumise osakonnale: psühhoteraapia on tegevus, mida teevad psühhiaatrid, psühholoogid ja mõnedes Euroopa maades veel mõnede kliiniliste erialade esindajad. Psühhiaatria ja psühholoogia on teadused ja neid õpetatakse ülikoolis. Psühhoterapeudiks spetsialiseerumine nõuab väga ulatuslikke alusteadmisi nii psüühika toimemehhanismidest kui erialasest tööeetikast, mida Eestis on võimalik omandada vaid psühholoogia ja psühhiaatria õppekavasid läbides.

2. samm: läbida kursus „Sissejuhatus kognitiiv-käitumisteraapiasse”
Kursusel saab teoreetilised teadmised KKT alustest ja tehnikatest, erinevate psüühiliste häirete mudelitest jpm. Kursust pakub EKKA üle aasta, vahel ka sagedamini. Kursuse maht on 64 auditoorset tundi 6 EAP. EKKA nõuetele vastab ka Tartu Ülikooli psühholoogiaosakonnas õpetatav sama sisu ja mahuga magistrikursus.

3. samm: läbida kursus „Kognitiiv-käitumisteraapia põhikursus”
Kursus kestab kaks aastat, toimub kord kuus kahepäevaste sessioonidena, sisaldab palju iseseisvat lugemist ja praktilist kodutööd. Kursusel harjutatakse KKT põhitehnikate läbiviimist ning õpitakse, kuidas rakendada KKT-d erinevate psüühiliste häirete korral. Kursuse edukalt läbinutele väljastatakse tunnistus, mis annab õiguse praktiseerida KKT-d juhendajaõigusega kognitiiv-käitumisterapeudi juhendamisel ning jätkata õpinguid Eesti Kognitiivse Käitumisteraapia Kooli juhendatud praktika kursusel.

4. samm: läbida KKT juhendatud praktika
Juhendatud praktika raames tuleb rakendada KKT-d juhendamisõigusega KKT terapeudi juhendamise all ja osaleda individuaalsetes ja grupijuhendamise kohtumistes. Juhendatud praktika kestab tavaliselt 1,5 aastat, mille jooksul tuleb tuleb koos juhendajaga töötada ravi algusest lõpuni vähemalt kaheksa juhtumiga kolmes eri häirevaldkonnas. Juhendatud praktika lõpetamiseks tuleb EKKA Koolile esitada KKT nõuete kohaselt kaheksa juhtumi kokkuvõtted. Eduka lõpetamise järel võid ennast kiita - oledki valmis KKT teraapia oskustega psühhiaater või psühholoog!

5. Jätka töötamist ja enda arendamist KKT terapeudina
KKT terapeudina oma töös efektiivne ja edukas olemine eeldab lisaks omandatud teadmistele ja oskustele ka enda järjepidevat täiendamist psühhiaatria, kliinilise psühholoogia ja KKT alal. Selleks saab osaleda EKKA õppekavadel ja iga-aastastel täiendkoolitustel ning konverentsil, rahvusvahelistel konverentsidel ja töötubades, lugeda erialakirjandust ning jätkata individuaalsetes ja grupisupervisioonides osalemisega.

6. Valikuline: Taotle kutsekomisjonilt psühhoterapeudi lisapädevus
Kellel on kliinilise psühholoogi kutse, võib esitada kutsekomisjonile avalduse kliiniline psühholoog-psühhoterapeudi lisapädevuse saamiseks. Avaldusele pole vaja lisada midagi muud, kui EKKA tunnistuse koopia KKT täieliku väljaõppe läbimise kohta. Tunnistust ennast ei ole soovitav ära saata.

Kõik need sammud on elus muidugi pikemad ja keerulisemad, kui siinkohal kirjas. Kellel huvi tekkis, leiab kursuste täpsemad kirjeldused, kursustele pääsemise ja lõpetamise nõuded jm teabe siitsamast kodulehelt.
Eelmine
Muljed raamatust "Võit hasartmängusõltuvuse üle"
Järgmine
Psühholoogidest ja psühhoterapeutidest