Töötuba "Liikumisharjumuste kujundamisest kognitiivselt ja käitumuslikult" EKKA liikmetele

30. juuni 2023 Tõrvas

Töötoa eesmärk on pakkuda kaasaegset vaadet tervisekäitumisega seotud harjumuse kujunemise protsessile, selles tekkivatele raskustele ja kognitiiv-käitumuslikele võimalustele raskuste ületamisel.
Osaleja saab ülevaate tõendatult mõjusatest sekkumismeetoditest harjumuse kujundamisel ja spetsiifilistest strateegiatest liikumisharjumuse kujundamisel. Praktilise ülesande käigus loob iga osaleja individuaalse plaani, kuidas liikumisharjumust kujundama hakata.

Töötoa maht 8 akadeemilist tundi, läbiviija Aave Hannus, PhD, spordipsühholoog.