Sissejuhatus kognitiiv-käitumisteraapiasse

Jaanuar 2023 Tallinnas

Sihtrühm:
psühholoogid, psühhiaatrid, perearstid, meditsiiniõed, residendid ja üliõpilased, kognitiivkäitumisteraapia huvilised.

Toimumise koht ja aeg: Õppetöö toimub Tallinnas jaanuarist märtsini 2023. aastal kaks korda kuus
kahepäevaste õppesessioonidena kell 10:00-17:30. Koolitus toimub järgnevatel kuupäevadel:
  • 19. ja 20.01.2023
  • 02. ja 03.02.2023 
  • 16. ja 17.02.2023 
  • 02. ja 03.03.2023
Koolituse toimumise asukoht on Radisson Blu Olümpia hotell (aadress Liivalaia tn 33), Omega
seminariruum.

Kursuse lühikirjeldus: Kursus annab ülevaate kognitiiv-käitumisteraapia teoreetilistest alustest,
tehnikatest ja nende kasutamisvõimalustest erinevate psüühika- ja käitumishäirete ravis. Kursus on
esimeseks astmeks neile, kes soovivad jätkata oma õpinguid kognitiiv-käitumisteraapia kaheaastasel
põhikoolitusel. Kursus lõpeb juhtumi kontseptualiseerimise ülesande ja eksamiga 03.03.2023. Juhtumi
kontseptualiseeringu esitamine ja eksami sooritamine on kursuse läbimiseks vajalik.
Kursuse kogumaht on 6 EAP, millest 64 tundi (8 õppepäeva) on vahetu õppetöö.

Kursuse programm: Kognitiiv-käitumisteraapia teraapia teoreetilised alused ja peamised tehnikad,
kognitiiv-käitumisteraapia protsess, juhtumi kontseptualiseerimine, enesejuhendamisteraapiad,
probleemilahendusteraapia, loengud kognitiiv-käitumusliku teraapia mudelitest ja rakendamisest
järgnevate häirete puhul: paanikahäire, terviseärevus, sotsiaalfoobia, üldistunud ärevushäire, obsessiivkompulsiivne häire, unehäired, depressioon, madal enesehinnang, sõltuvushäired, psühhootilised
häired, traumajärgne stressihäire, raskendatud lein, krooniline valu, kognitiiv-käitumuslik
paariteraapia, enesevigastamine, kognitiiv-käitumisteraapia laste ja noorukitega, söömishäirete
kognitiiv-käitumisteraapia ja isiksusehäirete kognitiiv-käitumisteraapia.

Kursuse kuraator: Mariza Tasuja

Kursuse tasu: Kogu kursuse hind (loengud ja õppematerjalid) ühele osalejale on 675 eurot,
üliõpilastele 600 eurot.

Koolitusele saab registreeruda 26. detsembrini 2022 meiliaadressi kaudu koolitus@ekka.ee

Koolitusega seonduvaid küsimusi ootab kursuse kuraator Mariza Tasuja e-posti teel - koolitus@ekka.ee


Korraldaja: Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsioon