Kognitiiv-käitumuslik paariteraapia kursus

2023-2024 Tallinnas

Õpingute sisu:
Kognitiiv-käitumisteraapia (KKT) kohandamine paaridele: paari toimimise ja teraapias osalemise motivatsiooni hindamine, raskuste ja ressursside kontseptualiseerimine, paari teraapiaprotsessi kaasamine, eesmärkide püstitamine, teraapia plaani koostamine; kognitiivsed tehnikad, käitumise ja suhtlemise muutmisele suunatud tehnikad, emotsioonide haldamise tehnikad; teraapia tulemuslikkuse hindamine, tagasilanguse ennetamine ja teraapia lõpetamine. KKT paaridele eriteemade korral nagu truudusetus, seksuaaldüsfunktsioon, psüühikahäirega partner.

Kursuse õpetajad: kuraator Liine Põldsam ja Karin Lätt

Korraldus: Õpe toimub kontaktõppena Tallinnas viie kahepäevase sessioonina järgnevatel kuupäevadel: 18.-19.09.2023, 02.-03.10.2023, 06.-07.11.2023, 20.-21.12.2023, 15.-16.01.2024. Kursuse lõpetamiseks on vaja esitada salvestatud videoseanss ja juhtumianalüüs, mille tagasisidestamine toimub videosilla teel veebruaris 2024. Õppegrupi suurus on 16-20 inimest. Õppekava edukalt läbinutele väljastatakse tunnistus, mis annab õiguse rakendada KKTd paaridel.

Kursusele vastuvõtu eeldused:
1) läbitud KKT põhiväljaõpe; 2) töötamine paaridega;

Kursusel osalemise tasu: 1250 eurot (võimalik tasuda kahes osas, esimene osa septembris 2023, teine osa jaanuaris 2024)

Kursusel osalemiseks palume registreerida end järgmisel lingil: https://forms.gle/7Tegi9f1PoB3acSWA

Registreerimine kestab 20. juulini 2023 või kohtade täitumiseni!

Lisainformatsioon ja küsimused: liine.poldsam@gmail.com


KURSUSE KAVA

18.-19.09.2023 Tutvumine osalejate ja koolitajatega. Vastastikuste ootuste sõnastamine. Sissejuhatus KKT-sse paaridele: indiviid, paar ja keskkond mõjuteguritena. Paariteraapia läbiviimist mõjutavad põhimõtted. Isiklikud uskumused ja hoiakud suhetega töös. 

02.-03.10.2023 Paari probleemide ja ressursside hindamine, kontseptualiseerimine, paari teraapiaprotsessi kaasamine, eesmärkide püstitamine, teraapia plaani koostamine, motivatsiooni hindamine muutuseks. 

06.-07.11.2023 KKT paaridele teraapia struktuur ja kognitiivsed ja käitumuslikud tehnikad.

20.-21.12.2023 KKT paaridele emotsioonidele suunatud tehnikad ja lisatehnikad. Truudusetusega töötamine paariteraapias. 

15.-16.01.2024 
Psühhopatoloogia käsitlemine paariteraapias. Seksuaaldüsfunktsiooni KKT.

Veebruaris videosilla teel -  Juhtumianalüüsi ja salvestatud videoseansi tagasidestamine.