Kognitiiv-käitumisteraapia põhikursus

2020-2022 Tallinnas
Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsioon korraldab kognitiiv-käitumisteraapia põhikursuse alates september 2020 kuni juuni 2022 asukohaga Tallinnas. Kursus on akrediteeritud Eesti Kognitiivse Käitumisteraapia Kooli täienduskoolitusena.

Õpingute sisu: Kognitiiv-käitumisterapeudi erialateadmiste ja kutseoskuste omandamine. Õpitakse
kognitiivseid ja käitumuslikke tehnikaid eesmärgiga osata vastavalt kliendi probleemide kontseptualiseeringule valida sobivaid sekkumisi, neid konkreetse patsiendi vajadustele kohandada ning patsienti ennast neid rakendama suunata.
Kognitiiv-käitumisteraapia põhitehnikad – töö automaatmõtete, vaheveendumuste ja põhiveendumustega; käitumise korrigeerimise tehnikad; lisatehnikad; patsiendi hindamine, kontseptualiseerimine ja ravisse kaasamine, terapeutilise suhte loomine ja arendamine; teraapia eesmärkide püstitamine ja ravi planeerimine; iga raviseansi ja kogu teraapiaprotsessi kavandamine ja juhtimine; patsiendi seisundi ja teraapia tulemuste mõõtmine ja hindamine; teraapia lõpetamine ja järelseansside korraldamine; KKT eripära vastavalt patsiendi häiretele: depressiooni, sotsiaalärevuse, foobia, üldistunud ärevushäire, terviseärevuse, obsessiiv-kompulsiivse häire, posttraumaatilise stressihäire, söömishäirete, sõltuvushäirete ja isiksusehäirete KKT.
Omandatud teoreetilisi ja tehnilisi teadmisi rakendatakse tegelikus töös patsientidega. Kursus on teoreetilis-praktiline, loob eeldused praktiseerimiseks juhendamise all ja annab praktikaks vajalikud teadmised ja oskused.

Kursuse kuraator: Pille-Riin Kaare
Kursusel õpetavad KKT täieliku väljaõppe läbinud KKT terapeudid, kellel on iseseisva praktiseerimise õigus ja töökogemus.

Korraldus: Õppetöö kestab kaks aastat, kahepäevased õppesessioonid toimuvad kord kuus (kümme
sessiooni aastas) neljapäeval ja reedel kell 10.00-17.00.
Õppesessioonide vahepeal tehakse kokkulepitud kodutööd: töötatakse iseseisvalt kirjandusega, harjutatakse tehnikaid, juhtumite kontseptualiseerimist ja tööd patsientidega juhendamise all. Alates teisest õppeaastast toimuvad regulaarsed grupisupervisioonid. Iga semestri ajakava kuulutatakse välja semestri algul.
Kursus lõpeb eksamiga, mis koosneb kirjalikust ja suulisest osast. Eksamile pääsemise eelduseks on kursuse läbimine, kõigi praktiliste ülesannete aruannete esitamine ning lõputöö, mis sisaldab kirjaliku juhtumianalüüsi ja salvestatud raviseansi. Kursuse edukalt lõpetanutele antakse tunnistus, mis annab õiguse praktiseerida kognitiiv- käitumisterapeudi juhendamisel ning jätkata õpinguid Eesti Kognitiivse Käitumisteraapia Kooli juhendatud praktika kursusel ja täiendusmoodulites.

Kursusele vastuvõtu eeldused:
  • akadeemiline kõrgharidus arstiteaduses või psühholoogias (viimasel juhul läbitud magistriõpe; erandkorras lõpetamisel magistriõpe, esitada väljavõte läbitud õpingutest);
  • lõpetatud alusmoodul - kognitiiv-käitumisteraapia algkursus ja selle lõpus sooritatud eksam.
Vastuvõtukomisjonile ei edastata nende avaldusi, kellel on eeldused täitmata.

Vastuvõtu protseduur:
  • kodutöö - kognitiiv-käitumisteraapia alase artikli lugemine ja sellel põhineva 1-2 leheküljelise essee koostamine (artikkel, mille põhjal essee koostatakse, saadetakse vastuvõtukatsetele registreerimisel);
  • suuline vastuvõtuintervjuu.
Kursuse õppemaks on 1000 eurot semestris (kokku neli semestrit), mis sisaldab lisaks õppesessioonidele ka õppematerjale, grupisupervisioone, eksamitasu. 2020.-2021. õppeaasta sügissemestri õppemaks tuleb tasuda hiljemalt 20. augustiks 2020. a.

Vastuvõtukatsetele registreerumine toimub kuni 30. märtsini 2020 aadressil pilleriin.kaare@kaarepruul.ee. Registreerimisel palun esitada oma sooviavaldus, väljavõte diplomist, CV, tunnistus KKT algkursuse läbimise kohta ja kinnitus vastuvõtutasu tasumise kohta. Vastuvõtukatsete tasu, 45 eurot, palume tasuda EKKA Kognitiivse Käitumisteraapia Kooli arveldusarvele EE372200221020741283 / Swedbank, selgitusse märkida oma nimi.

Essee tuleb esitada hiljemalt 8. aprilliks aadressil pilleriin.kaare@kaarepruul.ee.

Vastuvõtuintervjuud viiakse läbi 23. aprillil Tallinnas aadressil Tatari 25-303 ning seejärel komplekteeritakse õppegrupp. Õppegrupi suuruseks on 16 inimest. Valituks osutunud kandidaatidele antakse sellest teada hiljemalt mai teise nädala lõpuks.

Õppetöö algab septembris 2020.