2024 Euroopa Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsiooni (EABCT) kongress

4.-7. september 2024, Belgradis, Serbias
Lisainfo kättesaadav: https://eabct2024.org