2022 Euroopa Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsatsiooni (EABCT) kongress

7.-10. september 2022 Barcelonas, Hispaanias
Lisainfo kättesaadav: eabct2022.org