"Introduction to Cognitive Behaviour Therapy" in Estonian

Autumn 2017 Tallinn, Estonia
Sihtrühm: psühholoogid, kliinilised- ja koolipsühholoogid, psühhiaatria residendid, psühhiaatrid, arstid, üliõpilased, meditsiiniõed jt.

Toimumise koht ja aeg: Õppetöö toimub Laste Vaimse Tervise Keskuse suures saalis septembrist detsembrini 2017 kord kuus kahepäevaste õppesessioonidena alljärgnevatel kuupäevadel kell 10-17: 21.-22.09; 26.-27.10, 23.-24.11, 7.-8.12.2017.

Kursuse lühikirjeldus: Kursus annab ülevaate kognitiiv-käitumisteraapia teoreetilistest alustest, tehnikatest ja nende kasutamisvõimalustest erinevate psüühika- ja käitumishäirete ravis. Kursus on esimeseks astmeks neile, kes soovivad jätkata oma õpinguid kognitiiv-käitumisteraapia kaheaastasel põhikoolitusel. Kursus lõpeb eksamiga.
Kursuse kogumaht on 6 EAP, millest 64 tundi (8 täispikka õppepäeva) on vahetu õppetöö.

Vastutav õppejõud: kliiniline psühholoog, psühhoterapeut ja KKT superviisor Katri-Evelin Kalaus.

Kursuse tasu: Kogu kursuse hind (sh loengud, õppematerjalid, kohvipausid) ühele osalejale on 600 eurot, üliõpilastele 545 eurot.

Info ja registreerimine kuni 30. augustini 2017 aadressil katrievelin@sensus.ee.
Osalejate arv on piiratud.

AJAKAVA

N, 21. september
10.00 - 11.30 Käitumisteraapia teoreetilised alused ja peamised tehnikad Maie Kreegipuu
11.45 – 13.15 Kognitiivteraapia teoreetilised alused ja peamised tehnikad Maie Kreegipuu
13.15 - 14.15 LÕUNA
14.15 - 15.45 Enesejuhendamisteraapiad Maie Kreegipuu
16.00 - 17.30 Probleemilahendusteraapia Maie Kreegipuu

R, 22. september
10.00 - 11.30 Kognitiiv-käitumisteraapia protsess Ann-Liis Ojaots
11.45 -13.15 Juhtumi kontseptualiseerimine Ann-Liis Ojaots
13.15 – 14.15 LÕUNA
14.15 - 15.45 Depressiooni kognitiiv-käitumisteraapia Peeter Pruul
16.00 - 17.30 Madala enesehinnangu kognitiiv-käitumisteraapia Peeter Pruul

N, 26. oktoober

10.00 -11.30 Unehäirete kognitiiv-käitumisteraapia Pille-Riin Kaare
11.45- 13.15 Obsessiiv-kompulsiivse häire kognitiiv-käitumisteraapia Pille-Riin Kaare
13.15- 14.15 LÕUNA
14.15 -15.45 Sotsiaalfoobia kognitiiv-käitumisteraapia Katri-Evelin Kalaus
16.00-17.30 Paanikahäire kognitiiv-käitumisteraapia Katri-Evelin Kalaus

R, 27. oktoober
10.00 - 11.30 Terviseärevuse kognitiiv-käitumisteraapia Aili Maar
11.45 – 13.15 Üldistunud ärevushäire kognitiiv-käitumisteraapia Aili Maar
13.15 – 14.15 LÕUNA
14.15 – 15.45 Isiksusehäirete kognitiiv-käitumisteraapia Kärt Lust-Paal
16.00 - 17.30 Isiksusehäirete kognitiiv-käitumisteraapia Kärt Lust-Paal

N, 23. november

10.00 - 11.30 Traumajärgse stressihäire kognitiiv-käitumisteraapia Kaia Kastepõld-Tõrs
11.45 – 13.15 Raskendatud leina kognitiiv-käitumisteraapia Kaia Kastepõld-Tõrs
13.15 – 14.15 LÕUNA
14.15 - 15.45 Enesevigastamise kognitiiv-käitumisteraapia Angela Jakobson
16.00 - 17.30 Viha regulatsiooni oskused Angela Jakobson

R, 24. november
10.00 - 11.30 Bulimia nervosa kognitiiv-käitumisteraapia Karin Lätt
11.45 – 13.15 Anorexia nervosa kognitiiv-käitumisteraapia Karin Lätt
13.15 – 14.15 LÕUNA
14.15 – 15.45 Kognitiiv-käitumisteraapia lastel ja noorukitel Margit Tamm
16.00 - 17.30 Kognitiiv-käitumuslik paariteraapia Margit Tamm

N, 7. detsember
10.00 - 11.30 Psühhootiliste häirete kognitiiv-käitumisteraapia Pille-Riin Kaare
11.45 - 13.15 Psühhootiliste häirete kognitiiv-käitumisteraapia Pille-Riin Kaare
13.15 - 14.15 LÕUNA
14.15 - 15.45 Sõltuvushäirete kognitiiv-käitumisteraapia Pille-Riin Kaare
16.00 - 17.30 Sõltuvushäirete kognitiiv-käitumisteraapia Pille-Riin Kaare

R, 8. detsember
10.00 - 11.30 Kodutööde esitlemine ja analüüs Katri-Evelin Kalaus
11.45 – 13.15 Kodutööde esitlemine ja analüüs Katri-Evelin Kalaus
13.15 – 14.15 LÕUNA
14.15 - 15.45 Kodutööde esitlemine ja analüüs Katri-Evelin Kalaus
16.00 - 17.30 Kodutööde esitlemine ja analüüs Katri-Evelin Kalaus

Korraldaja: Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsioon