20th Annual Conference of EKKA in Estonian

May 7-8, 2010 Tartu, Estonia
PROGRAMM

TÖÖTUBA

Reede, 7. mai 2010
Tartu Ülikooli peahoone, Ülikooli 18, auditoorium 027
9.00-10.00 Registreerimine
10.00-17.00 Töötuba

P.M.G. Emmelkamp (Amsterdami Ülikool, Holland) How to deal with co-current disorders in cognitive-behaviour therapy?
17.00-18.00 EKKA üldkoosolek

TEADUSKONVERENTS
Laupäev, 8. mai 2010

Tartu Ülikooli peahoone, Ülikooli 18, TÜ aula
9.00-9.30 Registreerimine
9.30-10.00 Konverentsi avamine

Tõnis Arro (Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsiooni esimene president)
10.00-11.00 Loeng
Paul M.G. Emmelkamp (Amsterdami Ülikool, Holland) Is cognitive-behaviour therapy really evidence-based: does CBT work because of the presumed underlying theoretical mechanisms?
11.00-11.15 Kohvipaus
11.15-12.00 Loeng

Jüri Allik (Tartu Ülikool, Eesti) Towards evidence based models of personality
12.00-13.00 Ettekanded: Isiksus, kognitsioonid ja psühhopatoloogia
Anu Aluoja, Innar Tõru, Eduard Maron, Jakov Shlik (Tartu Ülikool, Eesti; Ottawa Ülikool, Kanada) Associations of personality traits with panic disorder
Iris Podar, Aave Hannus (Tartu Ülikool, Eesti) Is weight reduction behavior related to personality?
Kaia Kastepõld-Tõrs (Tartu Ülikool, Eesti) Relationship between personality, depression and irrational beliefs
Esä Chydenius (Rinnekoti Foundation, Soome) Nobody's clients - do they benefit from psychotherapy?
13.00-14.00 Lõuna
14.00-14.45 Loeng

Jaanus Harro (Tartu Ülikool, Eesti) Serotonin, personality and behaviour: the unanswered questions and further questions
14.45-15.45 Ettekanded: Käitumine, tervis ja isiksus
Kirsti Akkermann, Anu Aluoja, Marlen Herik, Anu Järv, Kelli Hiio, Jaanus Harro (Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Kliinikum, Eesti) Variations of symptomatology in eating disorders reflect underlying genetic variations: influence of personality traits
Sisko Salo-Chydenius (A-Clinic Foundation, Soome) Dealing with alcohol problem with elderly
Soili Kajaste (Soome) CBT is the treatment of choice of chronic insomnia: current guidelines in Finland
Tuuliki Hion, Birgit Aumeste, Merle Taevik, Ketlin Veeväli (Tartu Ülikooli Kliinikum, Eesti) Insomnia CBT : 5 session group training and change in sleep and sleep effort measures
15.45-16.15 Kohvipaus ja stendiettekanded
PO-01 Maie Kreegipuu (Tartu Ülikool, Eesti) Estonian ACBT – 20 years later
PO-02 Katri-Evelin Kalaus, Margit Tamm, Margit Emberg, Liisi Ausmees (Psühhiaatria ja Psühhoteraapia Keskus Sensus, Eesti) Reduction in anxiety and avoidance during the cognitive-behaviuor therapy of social phobia
PO-03 Katri-Evelin Kalaus, Margit Emberg (Psühhiaatria ja Psühhoteraapia Keskus Sensus, Eesti) The effectiveness of exposure-based treatment for simple phobia for reduction of anxiety and avoidance
PO-04 Helen Margus, Ann-Liis Ojaots (Psühhiaatria ja Psühhoteraapia keskus Sensus, Eesti) Relaxation group therapy
PO-05 Tuuli Piirsalu (Psühhiaatria ja Psühhoteraapia keskus Sensus, Eesti) Weight reduction using cognitive-behavioral group therapy
PO-06 Gerly Kukk, Kairi Kreegipuu, Jaanus Harro (Tartu Ülikool, Eesti) ADRA2A promoter polymorphism C-1291G has an effect on threat processing in the left visual field
PO-07 Kairi Kreegipuu, Gerly Kukk, Jaanus Harro (Tartu Ülikool, Eesti) Simple reaction time indicates the threat advantage effect for women but not men
PO-08 Liis Merenäkk, Jarek Mäestu, Niklas Nordquist, Jüri Parik, Lars Oreland, Helle-Mai Loit, Jaanus Harro (Tartu Ülikool, Tervise Arengu Instituut, Eesti; Uppsala Ülikool, Rootsi) Association between substance use and serotonin transporter (5-HTTLPR) and 2A-adrenoceptor C-1291G genotypes in children and adolescents: a 9-year longitudinal study
PO-09 Ieva Bite, Sandra Sebre (Läti Ülikool, Läti) Development of CBT Training in Latvia
PO-10 Maruta Ludāne (Läti Ülikool, Läti) The relationships between self-efficacy, personal and general belief in just world and cognitive appraisal of critical incidents
PO-11 Ervīns Čukurs (Läti Ülikool, Läti) The influence of humour on creativity
PO-12 Triinu Niiberg-Pikksööt (Tartu Ülikool, Eesti) Depressiooni sotsiaalsete ja majanduslike mõjutegurite hindamine
PO-13 Inga Karton (Tartu Ülikool, Sisekaitseakadeemia, Eesti) Motiveeriv intervjueerimine Eestis
PO-14 Laila Kalnina, Ieva Bite (Läti Ülikool, Läti) Mothers parenting practices and their 8 - 11 year old sons ADHD symptoms
PO-15 Ilona Krone, Ieva Bite (Läti Ülikool, Läti) Behaviour rating inventory of executive function – preschool version (BRIEFP) adaption in Latvia
PO-16 Riina Häidkind, Karmel Tall (Tartu Ülikool, Eesti) Tõenduspõhisuse printsiibi tähendusest psühhoteraapias: psühhoterapeutilise mõtte areng
16.15-17.15 Ettekanded: Kognitiiv-käitumisteraapia sekkumised
Marika Paaver, Diva Eensoo, Jaanus Harro (Tartu Ülikool, Eesti) The effectiveness of a brief intervention targeting at safe driving: 1 year follow-up
Kristjan Kask (Akadeemia Nord, Eesti) The effect of cognitive-behavioural therapy on criminal offenders
Martti T. Tuomisto, Olli Kampman (Tampere Ülikool, Soome) Home work assignments in the treatment of depression using cognitive behaviour therapy
17.15 Konverentsi lõpetamine
19.00 Peoõhtu

Restoran Entri, Rüütli 9

KONVERENTSI TEESID

Registreerimine
Registreerumiseks saatke palun kiri Annika.Pertmann@kliinikum.ee, tel. 7318701

Osalustasud
Registreerumine pärast 01.03.2010
Teaduskonverents: 800 EEK, EKKA liikmed ja üliõpilased 550.-
Konverentsi-eelne töötuba: 800 EEK, EKKA liikmed ja üliõpilased 550.-
8. mai õhtune koosviibimine on konverentsi osalustasu sees.
Osalustasu saab maksta pangaülekandega Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsiooni arvele,  Swedbank, a/a 221020741283

LISAÜRITUSED
Neljapäev, 06.05. 2010 kell 14.00-17.00
Konverentsieelne minitöötuba
Colin Blowers, (UK) Cognitive-behaviour therapy for obsessive-compulsive disorders

Koht: TÜ Psühhiaatriakliinik, Raja 31
Töötuba toimub inglise keeles
Informatsioon ja registreerimine: anu.aluoja@kliinikum.ee
Pühapäev, 9. mai kell 10.00-12.30
Konverentsijärgne pisi-töötuba
Soili Kajaste (Soome) Finnish Insomnia Treatment Guidelines (based on CBT)

Juhised on kättesaadavad www.kaypahoito.fi seejärel valikud suositukset / aakkosissa / unettomuuden hoito (No 90).
Koht: TÜ psühholoogia instituut, Tiigi 78, aud. 332
Informatsioon ja registreerimine: maie.kreegipuu@ut.ee

Esmaspäev, 10. mai
Tööjuhendamised ja konsultatsioonid EKKA liikmetele
Esa Chydenius (Soome) Nobody's clients.
KKT komplitseeritud juhtumid. Eelistatud on
intellektipuudega patsientide probleemid, aga tulla võib ka mistahes juhtumitega.
Sisko Salo-Chydenius (Soome) In search of motivation with addictions.
Koht: Viljandi. Ainult EKKA liikmetele
Informatsioon ja registreerimine: maie.kreegipuu@ut.ee

Reede, 14. mai kell 14.00-17.00
Minitöötuba
(maht 4 tundi)
Nils Holmberg (Soome) Dialectical behaviour therapy
Koht: Psühhiaatria ja Psühhoteraapia Keskuses SENSUS Tallinnas, Tõnismägi 3A
Töötuba toimub inglise keeles. Avatud kõigile huvilistele.
Informatsioon ja registreerimine: sensus@sensus.ee

Konverentsi korraldavad
Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsioon ja Tartu Ülikooli Psühholoogia instituut

Konverentsi korraldustoimkond
Anu Aluoja: anu.aluoja@kliinikum.ee
Kirsti Akkermann: kirsti.akkermann@ut.ee
Maie Kreegipuu: maie.kreegipuu@ut.ee
Kersti Luuk: kersti.luuk@kliinikum.ee