Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsioon

EKKA kontaktid

EKKA president Kirsti Akkermann (kirsti.akkermann@ut.ee)

EKKA sekretär Margit Tamm (margit@sensus.ee)