Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsioon

EKKA kontaktid

EKKA president Elen Kihl (elen@sensus.ee)

EKKA sekretär Margit Tamm (margit@sensus.ee)